บทเรียนที่วิทยากรถ่ายทอดให้แล้ว

ใช่แค่ว่าเป็นลายเซนต์ใบรับรองเพียงอย่างเดียว

แต่เค้าต้องการให้เรานำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อทำงานลงจากที่สูงทุกครั้ง

ท่านใดสนใจว่าจ้างช่างชัยประการใดติดต่อได้คับ

เบอร์โทร 0873534799

เบอร์ไลน์ 0873534799

รับงานโรยตัวทุกชนิดครบวงจรคับผม

Category